Deelname

Momenteel hebben we helaas geen plek meer in ons Awesome Noses-team. Met de huidige teams die, verdeelt over 3 dagen per week trainen, zitten we écht vol!

Er is ook weinig verloop binnen onze teams, dus we hebben maar heel sporadisch de ruimte om een nieuw team toe te laten.

We plaatsen om die reden ook niemand op een wachtlijst.

Op het moment dat er toch weer ruimte komt binnen ons team zullen we dit bekend maken op deze site en op onze facebookpagina.


Mochten er basiscursussen opgestart kunnen worden, dan zijn de kosten voor een cursus van 7 lessen €140,00. Het betreft dan 6 praktijklessen en 1 theorieles.

We verwachten dat geïnteresseerde teams eerst de basiscursus bij ons volgen zodat zij ook via ons visie en methodiek trailen.

Daarna is het mogelijk om in onze strippenkaarttrainingen door te stromen.


Kosten van deze strippenkaarttrainingen zijn €140,00 voor 10 lessen.

Op deze manier kun je ook na de basiscursus blijven trainen binnen ons team.

Ook de strippenkaarttraingen worden op verschillende lokaties aangeboden.


voorwaarden om mee te kunnen doen aan les of workshop

Tijdens onze trainingen verblijven de honden die niet aan het werk zijn in de auto. Uitzonderingen hierop zijn warme weersomstandigheden of als we in colonne gaan lopen tijdens een training. 

Alleen honden die dit aankunnen, kunnen meedoen met onze lessen.

Bij workshops die aan een leslokatie gegeven worden is het eventueel mogelijk om een bench mee te nemen naar de workshop en daar je hond in te laten rusten als hij niet aan de beurt is.

Zorg ook altijd voor voldoende water voor, tijdens en/of na de training.


Ook kunnen we geen honden toelaten die overlast veroorzaken, zoals bijvoorbeeld blaffende honden of honden die reactief naar andere honden zijn.

We werken immers ook in wijken en de omgeving mag geen hinder van ons ervaren.


Houdt er rekening mee dat je ook wordt ingezet als spoorloper voor je teamgenoten.


Om de veiligheid van onze honden te garanderen werken we niet bij te koud of te warm weer om onderkoeling en oververhitting te voorkomen.